064 607 717 fix: 0,93 €/min mob: 1,12 €/min (fix: 7,01 kn/min mob: 8,44 kn/min)

Pošalji SMS s ključnom riječi SEKS na 885588 (0,66€ / 4,97kn) i jedna od slobodnih dama će ti se javiti.

0906 400 405 mob: 120RSD/min

Pošalji SMS s ključnom reči SEKS na 7006 (54RSD) i jedna od slobodnih dama će ti se javiti.


Pružatelj usluga: Infrasat d.o.o. , Petrovaradinska 7, 10000 Zagreb, OIB:96483180751, tel: 01 6388 160.
Služba za korisnike od 09:00 do 17:00 sati na: 01 63 88 163